Minister för vetenskap, teknik och innovation Luciana Santos sa till Sputnik att Brasilien vill börja bygga en ny rymdanläggning för det kinesisk-brasilianska Earth Resources Exploration Satellite Program (CBERS) inom sex månader tillsammans med Kina. Detta rapporteras av Toda Palavra , partner till TV BRICS-nätverket.

“Vi hoppas kunna börja bygga CBERS-6 under de kommande månaderna. Detta är viktigt för att stärka våra Amazon-övervaknings- och klimatforskningsbyråer, säger Santos.

Enligt ministern är tanken att Brasilien ska återgå till en ledande roll i projektet.

“Vi ser Institutionen för vetenskap, teknik och innovation som ledare för den federala regeringens offentliga vetenskapspolitik, som återtar sin roll som drivkraften för vetenskap och teknikutveckling i landet,” sa Santos .

CBERS är ett tekniskt samarbetsprogram mellan Kina och Brasilien för produktion av en serie jordobservationssatelliter, som undertecknades den 6 juli 1988. Den första uppskjutningen av CBERS-1-satelliten ägde rum 1999. Fyra satelliter skickades upp, varav den sista gick ut i rymden 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here