ResearchForskning och Utveckling

Samtliga BAKELS-företag har forsknings- och utvecklingsavdelningar för utveckling av produkter för såväl hemmamarknaden som för respektive exportmarknad. Dessutom har BAKELS ett gemensamt forskningscentrum, BAKELS Research (Pty) Ltd i Sydney, Australien.

Detta bolag utför långsiktig och viktig forskning om produkter, råvaror och processer samt utveckling av olika produktionsanläggningar.

Detta forskningscentrum leds av en kommitté som utsetts bland BAKELS-gruppen. Ändamålet är att initiera och fokusera på forskningsprogram som tillgodoser framtida behov hos den stadigt växande BAKELS-gruppen.